żaba

Przeciwwskazania do bezpiecznego przyjmowania Kambo:

 

 • Poważne choroby serca (rozrusznik, bajpasy, zawał, przerost mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia)
 • Udar mózgu
 • Tętniaki
 • Chemioterapia lub radioterapia
 • Przyjmowanie leków immunosupresyjnych po przeszczepie narządów
 • Choroba Addisona
 • Obecna i ciężka padaczka
 • Zespół EDS (uwzględniając każdy z podtypów zespołu Ehlersa-Danlosa)
 • Z zabiegu wykluczone są również osoby wracający do zdrowia po zabiegach chirurgicznych

Dodatkowo u kobiet, przeciwwskazaniem jest:

 • Ciąża lub podejrzenie takiego stanu
 • Kobiety karmiące piersią oraz kobiety w połogu

Nie podajemy Kambo również

 • Osobom, którym brakuje zdolności umysłowych do świadomego podjęcia decyzji o uczestnictwie w ceremonii Kambo
 • Ludziom z poważnymi zaburzeniami psychicznymi
 • Nieletnim